Voor een fijne lesrelatie vraag ik je vriendelijk, onderstaande voorwaarden door te nemen. Ze zijn van toepassing op onze lessen. Dankjewel!

Door het afspreken van een les verklaart men zich automatisch met de voorwaarden akkoord.

Lesabonnement (maand opzegtermijn( of losse lessen

Indien je kiest voor een lesabonnement, gelden er lagere tarieven en kom je eenmaal per week of per twee weken op een vaste tijd en dag op les. Van tevoren kies je een betalingsfrequentie: eenmaal per tien weken of eenmaal per vier weken. De betalingsfrequentie en – lesfrequentie liggen dan vast.

Opzegtermijn

Door te kiezen voor betaling per vier of tien lessen en door betaling van het lesgeld ga je een lesovereenkomst via “Koop of Afstand” aan. Er geldt slechts één maand opzegtermijn (vakantieperiodes tellen niet mee in deze maand).

N.B. De betaling bij een lesabonnement geschiedt per tien of vier lessen. Deze manier van facturering is onderdeel van de overeenkomst. Het moment van betalen en de frequentie van betalen kan daardoor niet verschoven of veranderd worden. Zegt men vlak voor een betaalmoment van tien lessen op, dan geldt dat deze tien lessen betaald moeten worden, ook al is de opzegtermijn een maand. Dit omdat is overeengekomen dat er per tien lessen betaald wordt.

In beginsel worden lessen worden op een vaste tijd en dag gevolgd. In enkele gevallen kan hier wel eens vanaf worden geweken, indien je les kunt volgen voor 15 uur op maandag tot en met vrijdag. echter alleen als mijn agenda dit toelaat. Dit is dus geen recht maar in de praktijk is het soms wel mogelijk. Tussen 15 en 18 uur en op zaterdag is er geen mogelijkheid tot verschuiven van de lessen.

Losse lessen

De opzegtermijn geldt niet voor losse lessen. Indien je losse lessen neemt, worden de lesafspraken bij voorkeur aan het einde van de les gemaakt, dus vergeet je agenda niet. Dit om veelvuldig heen-en weer mailen te voorkomen.

Afzeggen

Afzeggen mag zonder kosten, mits uiterlijk 48 uur van tevoren en maximaal twee maal per schooljaar (1 augustus-31 juli). In alle andere gevallen wordt de les doorberekend (ook een proefles of losse les). Verschuiven van de les wordt ook als annulering gezien en is in beginsel niet mogelijk (uitzonderingen: zie boven). Annuleringen moeten altijd per mail gecommuniceerd worden. Dit om verwarring te voorkomen.

Lestijden

Overdag: maandag tot en met donderdag van 9 tot 19 uur, vrijdag van 9 tot 15 uur en zaterdag van 9 tot 18 uur.
‘s Avonds: in overleg.

De lestijd is inclusief binnenkomen en weggaan. Gelieve niet veel vroeger aan te bellen om de andere lessen niet te storen.

Betaalwijze

Alle lessen dienen één les vooruit betaald te worden. Losse lessen dienen contant afgerekend te worden, aan het begin van de les. Betalingen per vier of tien lessen: contant of per bank, maar altijd vóór aanvang van de eerste les van die periode.

Restitutie van de lesgelden

is niet mogelijk.

Zangworkshops

Voor de workshops geldt  dat inschrijving bindend is en alleen tot 14 dagen na de betaling mag deze geannuleerd worden (Koop op Afstand), daarna is dat niet mogelijk. Indien de workshop binnen 14 dagen na betaling gegeven wordt, kan deze niet geannuleerd worden.

Cadeaubonnen

zijn 3 maanden geldig.

Schoolvakanties

Men mag, maar hoeft dan geen les te volgen. Graag bijtijds aangeven. Wij houden de schoolvakanties van de regio Amstelveen-Noord aan, die hier staan vermeld.

Aanmelden

Vermeld bij het aanvragen van je eerste les in een mail altijd je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Je kunt ook het formulier op de site invullen.

Ouders in de les

Lessen aan kinderen worden gegeven zonder aanwezigheid van de ouders. Natuurlijk kan men wel aanwezig zijn tijdens de proefles.

Portretrecht
Indien men les volgt, gaat met automatisch akkoord met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Irene de Raadt hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Bij voorbeeld: leerlingenconcerten, opnames in de zang- en pianostudio.
Indien u bezwaar heeft tegen dit automatisch akkoord kunt u dit schriftelijk melden bij aanvang van de lessen, en in dat geval zal Irene de Raadt zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Intellectueel en industriëel eigendom

Het is leerlingen uitdrukkelijk verboden die zaken, waaronder mede zijn begrepen
vocale acts, studio-opnames (zowel van Irene als van leerlingen), websites (zowel inhoud als lay-out), computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, opleidingen, cursussen, workshops, (model)contracten en andere geestesproducten van Irene de Raadt, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te gebruiken, openbaren of te exploiteren. De rechten van al deze zaken komen alleen Irene de Raadt toe.

Copyright Irene de Raadt 2018

In alle facturen, e-mails en op deze website wordt verwezen naar de voorwaarden, die zorgvuldig door een advocaat zijn opgesteld. Het verwijzen naar deze voorwaarden is niet verplicht (uitzondering de Koop op Afstand, zie boven). Indien men de voorwaarden niet naleeft zal, om welke reden dan ook, een openstaande vordering uit handen gegeven worden aan een incassobureau of een juridische procedure jegens het schenden van de rechten in gang worden gezet.

Geef een reactie