fbpx
 

Voorbeeldbrief beroep op bedenktijd

VOORBEELDBRIEF BEROEP OP BEDENKTIJD BIJ ONLINE OF TELEFONISCH AFGESLOTEN OVEREENKOMST DIENST

[Naam bedrijf]

[Adres]

[Postcode en Plaats]

Betreft: ontbinding dienst tijdens bedenktijd; ordernummer [nummer]

[Woonplaats, datum]

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik met uw bedrijf een overeenkomst gesloten voor het leveren van een dienst, namelijk [omschrijving dienst]. Hierbij beroep ik mij op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en ontbind ik de met u gesloten overeenkomst.

Ik verwacht mijn gedane aanbetaling van €[bedrag] uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van deze brief retour op bankrekeningnummer [nummer] ten name van [naam].

Ik verzoek u om mij binnen twee weken na dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen dat de overeenkomst is ontbonden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Handtekening]

[Naam]

[Adres]

[Postcode en Woonplaats]

[e-mailadres]

[telefoonnummer]