Aanmelding via internet is een zogenaamde “Koop op Afstand”. U heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Hierna geldt geen recht op ontbinding. Er bestaat eveneens geen recht op ontbinding als de lessen reeds zijn aangevangen voordat de 14 dagentermijn is verstreken. Een beroep op ontbinding moet schriftelijk worden gedaan. Zie hiervoor de Lesvoorwaarden. Er is te allen tijde slechts een opzegtermijn van één maand bij alle lesabonnementen. 🙂