fbpx
 

Aanmelding lesabonnement
Vul alsjeblieft dit formulier in om je aan te melden voor zangles of pianoles.

Aanmelding via internet is een zogenaamde “Koop op Afstand”. U heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder opzegtermijn te ontbinden. Hierna geldt geen recht op ontbinding zonder opzegtermijn. Er bestaat eveneens geen recht op ontbinding als de lessen reeds zijn aangevangen voordat de 14 dagentermijn is verstreken. Een beroep op ontbinding moet schriftelijk worden gedaan. Zie hiervoor de Lesvoorwaarden. Na het aangaan van de lesovereenkomst is er een opzegtermijn van twee maanden bij alle lesabonnementen.