fbpx
 

Omdat ik erg begaan ben met het lot, wat onze aarde treft – verlies aan biodiversiteit, de klimaatcrisis, de zeespiegelstijging, etc. – deel ik graag dit bericht!

De Stichting BuyWorld organiseert een “Song Contest for the Earth” met een prijzengeld van €500,00.

Doe mee voor het goede doel: de Aarde leefbaar houden!
Meer details zijn te vinden op www.buyworld.org/SongContest.

Wat doet de Stichting “Buy World”?

BuyWorld wil de Aarde leefbaar houden en biedt een een­voudige en effec­tieve manier om dat doel te bereiken. Door samen stukjes Aarde te kopen, kun­nen we het leven op Aarde bescher­men, kun­nen we de prach­tige natuur redden, de terug­gang in bio­diver­siteit stop­pen en zelfs de kli­maat­crisis een halt toe roepen. Als koper word jij eigenaar van blij­ven­de natuur in je eigen land. Meer informatie op www.buyworld.org.