Voor een fijne lesrelatie vraag ik je vriendelijk, onderstaande voorwaarden door te nemen. Ze zijn van toepassing op onze lessen. Dankjewel!

De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Door het afspreken van een les verklaart men zich automatisch met de voorwaarden akkoord.

Lesovereenkomst met een maand opzegtermijn of losse lessen

Indien je vast op les komt, kom je eenmaal per week of per twee weken op les. Van tevoren kies je een betalingsfrequentie: eenmaal per tien weken of eenmaal per vier weken. De betalingsfrequentie en – lesfrequentie liggen dan vast. Het is dus niet zo, dat je vier “proeflessen” kunt nemen, daar zijn de losse lessen voor. De tijd die je dan hebt, is niet gegarandeerd (leerlingen met lesovereenkomst gaan voor de losse leerlingen in de planning).

Je kunt dan nog steeds te allen tijde opzeggen, als je een maand opzegtermijn (min vakanties) in acht neemt.
De opzegtermijn geldt niet voor losse lessen.

Opzegtermijn

Door te kiezen voor betaling per vier of tien lessen en door betaling van het lesgeld ga je een lesovereenkomst via “Koop of Afstand” aan. Ik hanteer slechts één maand opzegtermijn (vakantieperiodes tellen niet mee in deze maand). Echter, de overeenkomst is een betaling per tien of vier lessen. Deze manier van facturering is onderdeel van de overeenkomst. Het moment van betalen en de frequentie van betalen kan daardoor niet verschoven of veranderd worden. Zegt men vlak voor een betaalmoment van tien lessen op, dan geldt dat deze tien lessen betaald moeten worden, ook al is de opzegtermijn een maand. Dit omdat is overeengekomen dat er per tien lessen betaald wordt en deze overeenkomst blijft geldig. Voor losse lessen geldt geen opzegtermijn.

Afspraak maken

Lessen worden op een vaste tijd en dag gevolgd (losse lessen geldt dit niet voor). Soms zijn hier uitzondering voor, alleen in overleg, dit moet van tevoren afgesproken worden, in principe geldt altijd de afgesproken tijd. Voor de uren tot 15 uur op maandag tot en met vrijdag geldt bij voorbeeld dat je, als het nodig is, best eens kan afwijken van deze tijd en een ander uur les mag nemen, maar alleen als mijn agenda dit toelaat. Dit is dus geen recht maar in de praktijk kan ik tot 15 uur nog wel eens wat verschuiven. Tussen 15 en 18 uur en op zaterdag is er geen mogelijkheid tot verschuiven van de lessen.

Indien je losse lessen neemt, worden de lesafspraken aan het einde van de les gemaakt, dus vergeet je agenda niet. Dit om veelvuldig heen-en weer mailen te voorkomen.

Afzeggen

Voor een geplande les maak ik tijd vrij in mijn agenda, deze afspraak staat dus vast. Afzeggen mag zonder kosten, mits uiterlijk 24 uur van tevoren en maximaal twee maal per schooljaar. In alle andere gevallen wordt de les doorberekend. Verschuiven van de les wordt ook als annulering gezien en is in beginsel niet mogelijk (uitzonderingen: zie boven).

Lestijden

Overdag: maandag tot en met donderdag van 9 tot 19, vrijdag van 9 tot 15 uur en zaterdag van 9 tot 17 uur.
’s Avonds: in overleg.

De lestijd is inclusief binnenkomen en weggaan. Het is niet mogelijk, om eerder te komen. De lessen sluiten aan. Gelieve hiermee rekening te houden om de andere lessen niet te storen.

Betaalwijze

Alle lessen dienen vooruit betaald te worden. Losse lessen dienen contant afgerekend te worden, aan het begin van de les. Betalingen per vier of tien lessen: contant of per bank, maar altijd vóór aanvang van de eerste les van die periode.

Restitutie van de lesgelden

is niet mogelijk.

Zangworkshops

Voor de workshops geldt  dat inschrijving bindend is en alleen tot 14 dagen na de betaling mag deze geannuleerd worden, daarna is dat niet mogelijk. Indien de workshop binnen 14 dagen na betaling gegeven wordt, kan deze niet geannuleerd worden.

Cadeaubonnen

zijn 3 maanden geldig.

Schoolvakanties

Men mag, maar hoeft dan geen les te volgen. Graag bijtijds aangeven. Wij houden de schoolvakanties van de regio Amstelveen-Noord aan, die hier staan vermeld.

Aanmelden

Vermeld bij het aanvragen van je eerste les in een mail altijd je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Je kunt ook het formulier op de site invullen.

 

Ouders in de les

Tijdens de lessen aan kinderen is het niet mogelijk, de ouders aanwezig te laten zijn. Er is geen wachtruimte.

Intellectueel en industriëel eigendom

Het is leerlingen uitdrukkelijk verboden die rechten, waaronder mede zijn begrepen
vocale acts, websites (zowel inhoud als lay-out), computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, opleidingen, cursussen, workshops, (model)contracten en andere geestesproducten van Irene de Raadt, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te gebruiken, openbaren of te exploiteren.

Copyright Irene de Raadt 2018

In alle facturen, emails en op deze website wordt verwezen naar deze (weinige) voorwaarden, die zorgvuldig door een advocaat zijn opgesteld en door mij zijn aangepast naar slechts een maand opzegtermijn. Het verwijzen naar deze voorwaarden is niet verplicht. Indien men de voorwaarden niet naleeft, om welke reden dan ook, wordt de eventuele openstaande vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Gelukkig is dit pas éénmaal voorgekomen in de afgelopen jaren, wat ik erg fijn vind!

Geef een reactie